• dr Marian Madeja Doradca Podatkowy Prezes Zarządu, wspólnik
  • Jarosław Bombała Doradca Podatkowy Wspólnik
  • Grażyna Gnieciak Główna Księgowa Wspólnik
  • Kornelia Śliwa Kierownik Działu Ksiąg Podatkowych
  • Helena Iszczek-Skowron Kierownik Działu Kadr, Płac i ZUS
  • Danuta Poczkaj Asystent Zarządu